fbpx
Follow us

AGENDA
SUND
KULTUR

AGENDA SUND KULTUR:

Plattform för samtal om sund organisationskultur

I en osäker tid, där pressen ökar, behovet av utveckling växer och etiska dilemman blir alltmer svårnavigerade, behövs organisationer med en sund kultur och värderingsstyrda ledare.

Att bygga den typen av organisationer är enklare sagt än gjort. Trots fina värdegrunder ser vi ständigt nya skandaler, rapporter om utbredd tystnadskultur i myndigheter och brist på tillit och psykologisk trygghet.

Därför tog vi initiativ till Agenda sund kultur. En plattform för samtal och lärande om hur organisationer kan bygga sund kultur och värderingsstyrda ledare.

Det behövs ett annat förhållningssätt till organisationskultur och en ny approach till värderingar.

Under våren 2022 genomförde vi fyra kostnadsfria digitala samtal, med ledande forskare och experter, för HR och chefer.

Varje samtal är ca 1,5 h där vi skapat stort utrymme för deltagarnas frågor och praktiska applikationer.

Välkommen att lära tillsammans med oss!

INSPELADE SAMTAL VT 2022:

> Louise Bringselius: Vägar till en sund kultur

> Michaela Ahlberg: Att utveckla värderingsstyrda ledare

> Alison Taylor: Att bygga kultur med en etisk kompass i en turbulent tid

> Mary Inman & Megan Reitz: Från Tystnadskultur till Lyssnandekultur

LOUISE BRINGSELIUS

Docent och Lektor i Organisation och Ledning på Lunds Universitet. Författare av Vägar till god kultur. Tidigare forskningsledare för den statliga tillitsdelegationen.
Leder det tvärvetenskapliga Institute for Public Affairs vid Lunds universitet.

INSPELAT SAMTAL: 29/4 TEMA: Vägar till en sund kultur

Värdegrundsarbete har fått mycket, och i stor utsträckning rättmätig kritik de senaste åren. Samtidigt så är värderingar och kultur en central del av alla organisationer, medvetet eller omedvetet. Louise Bringselius har i sitt arbete, som forskare på Lunds Universitet och tidigare forskningsledare för den statliga tillitsdelegationen, ägnat mycket uppmärksamhet åt kultur- och värdegrundsfrågor. I samtalet kommer vi, utifrån Louise bok Vägar till en god kultur, diskutera hur man som HR och chef kan arbeta för en sund kultur och levande värderingar på ett sätt som stärker tillit och utvecklar organisationen.

> Boken Vägar till en god kultur

PRAKTISK INFORMATION

DATUM: 29/4
TID: 13:00-14:30
PLATS: ONLINE
(SÄLJ- & KOSTNADSFRITT)

SE INSPELNING AV SAMTALET

MICHAELA AHLBERG

Senior Advisor på Getinge. Tidigare Chief Ethics & Compliance Officer på Volvo Cars, Telia, Getinge, Nokia Siemens Networks mfl. Fick i uppdrag att reda ut Telias korruptionsskandal i Uzbekistan. Författare av The Grey Zone. Utvecklat ledarprogram för tusentals ledare.

INSPELAT SAMTAL: 12/5 TEMA: Att utveckla värderingsstyrda ledare

Michaela Ahlberg kom in som Chief Ethics & Compliance Officer på Telia i kölvattnet av korruptionsskandalen 2012. Trots att hon fick mycket beröm för sitt arbete såg hon att de inte hade lyckats utveckla värderingsstyrda och ledare över hela organisationen, utan företagets ledning ville förlita sig på att support- och kontrollfunktionerna tog ansvaret. Michaela har arbetat på flera svenska storbolag med att utveckla värderingsstyrt ledarskap och skapa en kultur där värderingsdilemman lyfts, tystnadskultur bryts och det finns en ökad självinsikt om varför vi så ofta brister i att agera enligt våra värderingar även när vi har goda intentioner.

> Boken The Grey Zone

PRAKTISK INFORMATION

DATUM: 12/5
TID: 08:30-10:00
PLATS: ONLINE
(SÄLJ- & KOSTNADSFRITT)

SE INSPELNINGEN AV SAMTALET

ALISON TAYLOR

Adjunct Professor på NYU Stern School of Business. Executive Director på Ethical Systems - som kopplar samman främsta forskarna inom etik med affärsvärlden. Kommande bok på Harvard Business Review Press om hur företag kan göra rätt i en turbulent värld. Krönikör i Quartz.

INSPELAT SAMTAL: 1/6 TEMA: Att bygga kultur med en etisk kompass i en turbulent tid

Hur bygger vi en sund och etisk kultur utifrån värderingar i en omvärld som blir alltmer komplex och osäker? Få har tänkt, arbetat och skrivit så mycket i denna fråga som Alison Taylor. Alison har, i sin roll på NYU och som Executive Director på Ethical Systems, fingret på pulsen på den senaste forskningen och praktiska applikationen kring företagskultur, etik och ESG (Environmental, Social & Governance) frågor. Vi kommer prata om hur organisationer kan få värderingar att bli mer än ord, hur man kan navigera utifrån värderingar i frågor som är långt ifrån svartvita och vilka områden som är viktigast att adressera för att bygga en etisk kultur.

> Organisationen Ethical Systems

PRAKTISK INFORMATION

DATUM: 1/6
TID: 14:00-15:30
PLATS: ONLINE
(SÄLJ- & KOSTNADSFRITT)

SE INSPELNINGEN AV SAMTALET

MARY INMAN

Mary Inman har över 20 års erfarenhet av att som partner på advokatfirman Constantine Cannon representera visselblåsare, med klienter som Theranos första visselblåsare (känd genom filmen The Inventor och Netflix serien The Dropout). Mary är en erkänd expert på visselblåsarlagar och psykologisk trygghet. Hon har medverkat i Wall Street Journal, New York Times, BBC mfl.

MEGAN RIETZ

Megan Reitz är forskare och professor i ledarskap och dialog på Hult International Business School. Hon har under de senaste 20 åren forskat i och arbetat med hur organisationer kan blomstra genom sättet man pratar, lyssnar och visar omsorg. Hon är medförfattare av boken Speak Up: Say What Needs to be Said and Hear What Needs to be Heard. Megan utnämndes av HR Magazine till mest inflytelserika tänkare 2021.

INSPELAT SAMTAL: 16/6 TEMA: Från Tystnadskultur till Lyssnandekultur

En rapport från Fackbörbundet ST visar att 3 av 10 statligt anställda är oroliga för att drabbas av repressalier om de framför kritik. Tystnadskultur är utbredd i alla sektorer och har allvarliga konsekvenser på vår förmåga att undvika etiska felsteg, föreslå förbättringar och utveckla vår verksamhet. Utan öppna samtal om värderingsdilemman blir värderingar verkningslösa. Vi har bjudit in två ledande experter på hur vi kan gå från en tystnadskultur till en lyssnandekultur. Megan har gjort en stor forskningsgärning på området "speak up culture" och stöttat ledare över världen i att bli bättre på att lyssna. Mary har representerat visselblåsare i några av de mest kända skandalerna inom offentlig, privat och ideell sektor och har lärt vad som krävs för att man ska våga lyfta kritik.

PRAKTISK INFORMATION

DATUM: 16/6
TID: 14:30-16:00
PLATS: ONLINE
(SÄLJ- & KOSTNADSFRITT)

SE INSPELNINGEN AV SAMTALET

INITIATIVTAGARE

HEART MANAGEMENT

”Vi brinner för en värld där organisationer med sund kultur blir norm och inte undantag."

TOBIAS STURESSON
SAMTALSLEDARE

Som medgrundare av Heart Management har Tobias haft förmånen att få utbilda och ge strategiskt stöd kring kultur och ledarskap till chefer och HR, i allt från startups till stora offentliga organisationer och globala företag. Tobias är värd för podcasten Leading Transformational Change där han varannan vecka intervjuar världsledande forskare och experter i etik, kultur och ledarskap.

ANDREAS ALMLÖF
MODERATOR

Andreas är en av Heart Managements Healthy Culture Advocates. Han har en lång erfarenhet från ledningsgruppsarbete samt som chef och ledare inom både organisationer och tillväxtbolag i IT-branschen.

YTTERLIGARE RESURSER & INSPIRATION

PODCAST & ARTIKLAR

I podcasten Leading Transformational Change samtalar vi med några av världens ledande forskare, chefer, författare, HR ledare och konsulter om företagskultur, värderingar, etik, förändring och ledarskap.

KOSTNADSFRIA WEBINAR

Vi ger dig tankesätt, strategier och praktiska verktyg för att jobba med kultur på ett avsiktligt sätt.

DIGITALA GUIDER

Kostnadsfria guider i att lyckas med värdegrundsarbete och företagskultur.

Join the Heart Beat!

​Heart Management resources delivered to your mailbox 
Sign up now and you will be the first to get the free Heart Management book PDF excerpt! 
SIGN UP
close-link

   Book a free heart assessment call
SEND

   Pre-order the book!
SEND

   Inquire about Your event!
SEND